Accés a la Gestió d'Amics i Amigues URV

ATENCIÓ

El Codi d'Usuari i Clau d'accés són els que utilitzeu per entrar als Serveis Digitals de la Universitat (Intranet, Correu Electrònic, Campus Virtual, Revistes Electròniques, etc..)
Nous Amics: El nom d'usuari correspon al NIF en el format següent: 12565458-L o als NIE en el format: X1234567 i la contrasenya inicial és la data de naixement en format dd-MMM-aa (per exemple, 02-MAI-78) on MMM són les tres primeres lletres del mes en català.

Per motius de seguretat recomanem canviar-la. Pots fer-ho al Gestor d'Identitat de la URV.

Si no recordes la teva clau d''accés, segueix el següent enllaç per tal de poder-la restaurar.