Control d'accés

El Codi d'Usuari i Clau d'accés són els que utilitzeu per entrar als Serveis Digitals de la Universitat (Intranet, correu electrònic, campus virtual...)
Respecte de les dades que et sol·licitem, d'acord amb el contingut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, t'informem què:
  • Les dades contingudes en la base de dades seran utilitzades per la Universitat i els seus departaments, com a únics destinataris, sense que estigui prevista la seva cessió a cap altra persona, entitat o institució.